header image
Home arrow Culture & Traditions arrow Legends and Tales
Legends and Tales PDF Print E-mail


De Amerikaanse zendeling Asahel Grant was de eerste westerling die in de 19de eeuw de nestoriaanse Berg-Assyriërs bezocht in het gebergte van Hakkari in ZO Turkije. Toen hij destijds dat woeste bergland naderde, vernam hij allerlei afschrikwekkend nieuws over de christelijke Assyriërs. Legends and Tales brengt hier andere Assyrische verhalen.  

Image
Landschap voor verhalen - ru´nes van Hassana - Geert Segers 2004

Mijn Koerdische gids maakte grote bezwaren om mij nog verder te begeleiden, uit  vrees dat hij in de handen van de onafhankelijke Nestorianen zou vallen, die als een afschuwelijke soort van mensen worden afgeschilderd. Men verhaalde van hen de meest overdreven geschiedenissen en beweerde dat wanneer lieden van deze stammen ter markt komen, het hun niet wordt toegestaan des nachts in de stad te blijven, uit vrees dat zij zich van de vesting zullen meester maken. Men houdt hen voor onoverwinnelijk en gelooft dat zij de macht hebben om hun vijanden door de magische werking van hun blik te bedwingen. Eens kwamen zij om een tegen hen volbrachte overval te wreken en ze dreven de kudden der Koerden onder de wallen van Amadieh weg. Toen de Koerden, nadat zij de gehele omliggende streek aan zich onderworpen hadden, het gebied der Nestorianen bedreigden, grepen die zes of zeven Koerden, sneden hun de hoofden af en hingen die boven een kleine brug die naar hun gebied leidde, als een waarschuwing voor de Koerden, wanneer ze een aanval durfden wagen.

Zulke geschiedenissen worden er door de Mohammedaanse naburen der Nestorianen verhaald en geloofd, en dit bewijst reeds welke schrik hun naam inboezemt . De anders zeer vastberaden Turkse pasja van Mosoel zei me: 'Tot aan de grenzen van het Nestoriaans gebied wil ik uw veiligheid waarborgen, tot daar moogt gij goud op uw hoofd dragen en gij zult niets te vrezen hebben. Maar ik verzeker u dat ik u niet verder binnenlands kan beschermen. Want dat ongelovige bergvolk erkent noch pasja noch koning, en sinds onheuglijke tijden is daar elk zijn eigen koning.'  [Uit De Nestorianen van Asahel Grant - Ned. versie 1844]         

De toren van de mir van Shakh

De noten van Mart Shmuni in Herbul

Romeo en Julia in de bergen van Hakkari 

De Zeven Vaders van Hassana      

De kikkers van de schoondochter 

De kluizenaar op de berg Djudi  

Het meisje, het laken en de beer 

Een Assyrische kasha in Perzië 

Een stukje vlees van de pasja