header image
Home arrow Over Shlama
Over Shlama PDF Print E-mail


Image
Assyriėrs uit Mechelen & elders - Uitvaart dorpspriester Tuma - Midyat ZO Turkije 2005

De Assyrisch-Chaldese gemeenschap Mechelen is een grote groep allochtonen in Mechelen: 300 gezinnen of 1500-2000 personen. Het zijn vluchtelingen uit Zuidoost-Turkije, die na 1980 in Mechelen zijn aangekomen. Ze zijn het best gekend onder de benaming Assyrische christenen, waarbij Assyrisch verwijst naar de oude Assyriërs uit het tweestromenland Mesopotamië tussen Tigris en Eufraat. Oosterse christenen volgen de Assyrische Kerk van het Oosten, de Chaldese Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Daarnaast zijn er ook protestanten. Voor het gemak gebruiken we meestal de benaming Assyriërs en Assyrische christenen. Met excuses aan de Chaldese en Syrisch-Orthodoxe christenen, die moeite hebben met de naam Assyriërs en zich liever Chaldeeërs of Arameeërs noemen.    

Deze oosterse christenen spreken een moderne variant van het Aramees, de taal van Christus. Ze noemen zich de schatbewaarders van het oorspronkelijke christendom en ze koppelen dat aan aloude waarden uit hun verloren thuisland. Ze hebben geen eigen land, ze zijn overal en nergens thuis. Door hun netwerk van contacten met verwanten en andere Assyrisch-Chaldese en Syrisch-Orthodoxe christenen overal ter wereld zijn ze op eigenzinnige wijze wereldburgers tussen exodus en diaspora.

Image
Shlama - Mechelse Assyriėrs en KHM-studenten - Mei 2007

Het webmagazine Shlama wil de Assyrisch-Chaldese Gemeenschap Mechelen een gezicht geven. De groep beter bekend maken in de eigen regio en ver daarbuiten. Vandaar ook de combinatie van Nederlands en Engels als voertaal. Redactionele webmasters zijn August Thiry en Geert Segers. De rubriek Mechelen on the Tigris is gebaseerd op de literaire monografie over het dorp Hassana in het zuidoosten van Turkije, waar de meeste Assyrisch-Chaldese migranten in Mechelen vandaan komen. In de algemene rubriek Homeland komen cultuurhistorische stukken, reportages en reisverhalen over de laatste oosterse christenen in hun landen van herkomst in het Midden-Oosten. De rubriek Diaspora bericht over Assyriërs, Chaldeeërs en Syrisch-Orthodoxen wereldwijd. De rubrieken Culture & Tradition en Events & Comment brengen artikels over het Assyrisch-Chaldese culturele erfgoed en over activiteiten en manifestaties waarbij de Mechelse Assyrisch-Chaldese gemeenschap betrokken is. In de rubriek Gallery staan portretten van markante figuren en fotoreportages.        

Shlama wil de communicatie bevorderen tussen de Assyrisch-Chaldese allochtonen en de grote meerderheid van de Mechelaars. Echte dialoog is een belangrijke stap naar betere verstandhouding. Bezoekers van het webmagazine kunnen reageren op de inhoud en een eigen bijdrage leveren voor de rubriek Speakers Corner. Dit alles in een geest van wederzijds respect of shlama, wat staat voor vrede in het Aramees.