header image
Home arrow Events & Comment arrow Social & Political arrow Bekende Mechelaars arrow Ali Salmi
Voor hen is Mechelen de hoofdstad PDF Print E-mail

Image
Mechelse schepen Ali Salmi
Assyrische christenen uit Turkije zijn een belangrijke gemeenschap in Mechelen. Dat weet ook onafhankelijk politicus Ali Salmi. Zelf is hij van Marokkaanse afkomst, maar toch heeft hij een grote affiniteit met de Mechelse Assyriërs. Als schepen van diversiteit in de Mechelse gemeenteraad komt hij vaak met hen in contact. ‘De meeste inwijkelingen in onze stad zijn van Marokkaanse origine, maar de Assyriërs vormen de tweede grootste groep,’ legt Ali Salmi uit. ‘Je zou zelfs kunnen zeggen dat voor Assyrische migranten Mechelen de hoofdstad van België is.’ 

Schepen Salmi is goed op de hoogte van de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de Assyriërs zich massaal in Mechelen hebben gevestigd. Volgens hem is hun emigratie met tussenfases verlopen. ‘Toen de Assyriërs Turkije moesten ontvluchten, zijn vele van hen eerst naar Duitsland getrokken. Vanuit Duitsland is dan een groot deel van hun gemeenschap naar Antwerpen verhuisd, waar ze voornamelijk door de lokale protestantse gemeente werden opgevangen. In Mechelen zijn ook veel protestanten en via contacten tussen Mechelen en Antwerpen zijn enkele Assyrische gezinnen naar Mechelen gekomen. Ze hebben hier een nieuwe thuis gevonden en geleidelijk aan heeft haast de hele groep Assyriërs uit die dorpen in het zuidoosten van Turkije dat voorbeeld gevolgd.’  

Allemaal Mechelaars  

De Assyrische gemeenschap in Mechelen valt op door haar sterke samenhang, waardoor ze bij buitenstaanders vaak overkomen als een gesloten groep. Ali Salmi heeft daar een verklaring voor. ‘Als je vanuit een onzekere situatie in je thuisland alles achterlaat, zoek je elders nieuwe zekerheid en die vind je eerst bij lotgenoten. Dat is zo bij iedereeen die emigreert naar een ander land. Maar het is ook iets wat eigen is aan de Assyriërs, het is een volk dat zeer sterk verbonden is met elkaar.’ Het christelijke geloof van de Assyriërs speelt hier een belangrijke rol als bindmiddel. Ali Salmi vindt het typerend dat de Assyriërs vasthouden aan de oude fundamenten van hun religie. ‘Ze volgen strikt de regels zoals die in de Bijbel beschreven zijn.’ Door hun groepscultuur waarin geborgenheid en solidariteit centraal staan, hebben de Assyrische migranten volgens Ali Salmi een dubbele affiniteit met Mechelen. ‘Ze vinden hun christelijk geloof terug bij de autochtone Mechelse bevolking en hun wij-cultuur herkennen ze bij de grootste groep Mechelse allochtonen, de Marokkaanse moslims.’

Ali Salmi ziet weinig problemen tussen Assyriërs en autochtone Mechelaars. ‘Mechelaars zijn een volk dat zich gemakkelijk openstelt,’ zegt hij en bovendien helpt het dat Assyriërs ook aanhangers van het christendom zijn. Als het over de relatie tussen Marokkaanse moslims en Assyriërs gaat, liggen de zaken een stuk gevoeliger. Ali Salmi wijt die spanningen tussen beide culturen in Mechelen aan wat hij de historische achtergrond van de Assyriërs noemt. ‘De meeste Assyrische christenen in Mechelen zijn moeten vluchten uit Oost-Turkije, sommige van hen ook uit Syrië, Iran en Irak. In al die geboortelanden van hen hadden ze te lijden van de islam. Als je Assyriërs daarover hoort praten, lijkt het wel of het daar de hel voor hen was. Ze komen uiteindelijk terecht in Mechelen en hier komen ze weer veel moslims tegen. Zulke toestanden kunnen uiteraard af en toe voor spanningen zorgen.’ Ali Salmi heeft de situatie wel positief zien evolueren sedert de aankomst van de Assyriërs in Mechelen, nu ongeveer twintig jaar geleden. Assyriërs en moslims hebben elkaar volgens hem beter leren kennen in wat hun gemeenschappelijk doel is of toch zou moeten zijn: Mechelaars worden tussen de Mechelaars. 

Tekst & illustratie - Katrien Borghs & Gerald Henderickx