header image
Home arrow Events & Comment arrow Social & Political arrow Bekende Mechelaars arrow Marc Hendrickx
Bij hen ben je altijd welkom PDF Print E-mail

 

Image
Marc Hendrickx
NVA-politicus Marc Hendrickx komt in zijn dagelijks leven geregeld in contact met Assyriërs. Hij kent enkele families persoonlijk en is goed op de hoogte van hun verleden: ‘Tijdens de Armeense genocide van 1915 in Turkije leed ook hun volk grote verliezen. Als één van de oudste christelijke gemeenschappen, verdreven uit hun geboortestreek, zijn ze meestal erg op zichzelf teruggeplooid. Maar eens je een bekende bent, ben je er altijd welkom. Bij autochtone Vlamingen is zo’n gastvrijheid soms ver zoek.’

Hendrickx’ ervaringen leerden hem dat de Assyriërs moeite doen om zich te integreren in Mechelen. ‘Ze zijn hier nog niet zo lang, maar ze proberen een plaats te vinden in onze complexe samenleving. Natuurlijk zijn er problemen, maar die zijn dan vaak het gevolg van de acties van enkelingen. Problemen zoals slechte huisvesting of problemen met de opvoeding dragen daar nog toe bij. Dan geraak je makkelijker van het rechte pad af.’

Geen knuffelbeleid

Een goede spreiding van de verschillende etnische culturen is een must voor integratie volgens Hendrickx. ‘We hebben in Mechelen vele minderheden en dan moet je uitkijken voor het ontstaan van getto’s. Als migranten hier een sociale woning wilden, trachtte ik uit te leggen dat ze maar beter Nederlands konden leren en dat ze er goed aan deden zich te verspreiden onder de Mechelse bevolking. Dat beleid probeerde ik net zo goed aan te kaarten bij Vlaamse Mechelaars die niet in een buurt met veel allochtonen wilden wonen.’ Hendrickx is zeker niet enthousiast over huwelijken uitsluitend binnen de eigen Assyrische gemeenschap: ‘Trouwen met iemand van een andere bevolkingsgroep is bij hen nog steeds niet echt aanvaard, maar gemengde huwelijken geven net een duw vooruit in de integratie.’

Hendrickx ziet geen oplossing in een knuffelbeleid waarbij allerhande subsidies worden gegeven zonder daaraan verantwoordelijkheden te koppelen: ‘We moeten die mensen erop wijzen dat ze ook plichten hebben. Dat ze volbloed Mechelaars zijn en dat ze dus moeten meewerken aan de ontwikkeling van de hele Mechelse samenleving. Ik heb het vermoeden dat heel wat migranten alleen aan hun eigen gemeenschap denken. Dat is verfoeilijk, net zoals het verkeerd zou zijn voor autochtone Vlamingen om alleen maar voor hun eigen gemeenschap te zorgen.’

Tekst en foto - Nathalie Leemans