header image
Home arrow Events & Comment arrow Cultural arrow Expositie Kloetinge
Verbeelde Thuiskomst PDF Print E-mail


Image
Syrische vrouwen in gebed - Tentoonstelling Geerteskerk Kloetinge - Zomer 2009


Van zaterdag 30 mei tot zaterdag 12 september 2009 vormt de Geerteskerk van Kloetinge-Goes in de Nederlandse provincie Zeeland het historische decor voor een unieke fototentoonstelling. Fotograaf Geert Segers en auteur August Thiry reisden naar het zuidoosten van Turkije aan de Iraakse en de Syrische grens. Ze bezochten daar het Mesopotamische hartland van Syrisch-orthodoxe en Assyrisch-Chaldese christenen. Het merendeel van die oudchristelijke bevolking  is in de loop der jaren geëmigreerd, ook naar Nederland en België. De tentoonstelling is een combinatie van beelden en teksten. Ze verbeeldt de landschappen die deze mensen hebben achtergelaten en verwoordt hun verzuchtingen in de diaspora. De expositie is opgebouwd in drie luiken.  

Ver van Hassana
Hassana was het laatste christelijke dorp in het zuidoosten van Turkije. Het werd in 1993 ontruimd door het Turkse leger. De fotopanelen tonen ruïnes, het zijn beelden van leegte en verlatenheid na de exodus. De mensen zijn verdwenen, ze zijn op de vlucht gedreven. Hun heimwee echoot in de stemmen op de spiegelteksten bij de foto's.

Tussen Oost en West
Beelden van Assyrisch-Chaldese christenen in het spanningsveld tussen diaspora en geboortestreek. Het zijn momentopnames van religieuze beleving en feestrituelen in de bergen van Oost-Turkije en in Vlaanderen. De parallellen en de verschillen springen in het oog. Spiegelteksten vertolken de hoop en de vrees van de migranten.

Wierook en Tranen
Beelden uit noordelijk Irak, de streek van Ninive bij Mosoel. Beelden van een christelijke minderheid met een groots verleden en een onzekere toekomst. Beelden die dreigend geweld oproepen en teksten die uitspreken waarover de Iraakse christenen zwijgen.
Verder weg ligt de laatste enclave van de Syrisch-orthodoxe gelovigen in Zuidoost-Turkije. Eeuwenoude kloosters in het heuvelland van de regio Tur Abdin. En torenhoge wederopbouw bij de Syrische grens. Op de beelden van Tur Abdin wordt hoop uitvergroot. In de teksten is standvastig geloof in de traditie verankerd.   


Image
Peshito - de oudchristelijke bijbel in het Aramees (Syriac)
  
                   
De tentoonstelling is geopend op dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 16 uur. Deskundige gidsen van de groep Kerk Open van de Geerteskerk verzorgen rondleidingen door de monumentale kerk en de tentoonstelling. Bij de uitgang kunnen bezoekers een donatie achterlaten ten bate van oecumenische onderwijsprojecten in het noordoosten van Syrië.

Tentoonstelling: 30 mei - 12 september 2009
Geerteskerk - Geertesplein 24 Kloetinge-Goes
Telefoon: 0031 (0) 11 3212602
Info:


De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op 30 mei 2009 om 15 uur in het bijzijn van Geert Segers en August Thiry. Zij leiden de tentoonstelling in en beantwoorden vragen. Melkan Kucam, Assyriër afkomstig van Hassana, is de gids bij de eerste rondleiding. Documentatie met brochures en boeken ter inzage en te koop aan de boekenstand.