header image
Home arrow Events & Comment arrow Cultural arrow Synagoge Enschede
Synagoge Enschede PDF Print E-mail

EUREGIONAAL CENTRUM JOODSE GESCHIEDENIS & CULTUUR

WAAR ZIJN ZE THUIS?
Het dilemma van oosterse christenen in de Diaspora

Een fotoreportage van Geert Segers
met teksten van August Thiry  
30 april tot 14 juni 2006
 

Image
Beelden van Hassana - Geert Segers

Geert Segers en August Thiry reisden samen met Melkan Ishak naar het zuidoosten van Turkije en naar Noord-Irak. Ze bezochten er het thuisland van de christelijke minderheid. Grote  aantallen van die christenen zijn in de loop der jaren geëmigreerd. Onder meer naar Nederland en België. De tentoonstelling schetst een beeld van deze mensen in de diaspora en in hun land van herkomst en geeft hun een stem.

De tentoonstelling is opgebouwd in drie delen:

EXODUS
Dit luik toont beelden van Hassana in Zuidoost-Turkije bij de Iraakse grens. Hassana was het laatste christelijke dorp dat in 1993 werd ontruimd door het Turkse leger. De grote panelen zijn fotografische metaforen van de exodus; de ruïnes verbeelden de verlatenheid na de uittocht. De mensen zijn verdwenen, op de vlucht gedreven. Hun heimwee weerklinkt in hun stemmen op de spiegelteksten bij de foto’s.

ImageOOST-WEST
Op deze panelen komen de oosterse christenen zelf in beeld. In het spanningsveld tussen diaspora en geboortestreek, tussen integratie en eigen cultuur. Momentopnames van religieuze beleving en feestrituelen in de bergen van Oost-Turkije en in Vlaanderen – de parallellen en de verschillen springen in het oog.  Spiegelteksten verwoorden de hoop en de vrees van de christelijke migranten.

THUISLAND
Het laatste luik brengt beelden van Noord-Irak, het gebied bij Mosoel (Ninive), waar de christelijke minderheid van oudsher thuis is. De panelen tonen de laatste christenen van Mesopotamië en het landschap waarin ze overleven. Op de achtergrond van deze panorama’s en portretten dreigt nog steeds het oorlogsgeweld. De Iraakse christenen zwijgen. De teksten bij de foto’s spreken over hen en voor hen.


CHRISTENEN TUSSEN TIGRIS EN EUFRAAT
Een geschiedenis van wierook en tranen
Woensdag 10 mei 2006

Sprekers: August ThiryGeert Segers
Tijd: 19:30 uur (zaal geopend vanaf 19.00 uur)
Plaats: Feestzaal van de Synagoge Enschede 

                                                                                                        

Image
Geert Segers
Image
August Thiry
                                                                          

                                           
Auteur August Thiry reisde naar het thuisland van de laatste christenen in Oost-Turkije. Met fotograaf Geert Segers bezocht hij in 2004 de christelijke minderheid in Noord-Irak.

Tijdens zijn lezing schetst August Thiry de geschiedenis van de christenen tussen Tigris en Eufraat. Naast dit historisch overzicht van de Kerk van het Oosten, van de Chaldeeërs en van de Syrisch-Orthodoxen van Tur Abdin brengt Thiry het actuele verhaal van de Assyrische christenen van het dorp Hassana in ZO Turkije, die nu als vluchtelingen in Mechelen, België, wonen. Hun lotgevallen heeft hij te boek gesteld in zijn literaire monografie Mechelen aan de Tigris. Thiry vertelt eveneens over zijn reportagereis naar Noord-Irak en over de christenen van Geznakh die vanuit België naar hun dorp in de bergen van Oost-Turkije willen terugkeren. 

In aansluiting op de lezing en op de fototentoonstelling in de synagoge projecteert Geert Segers uniek beeldmateriaal van Hassana, Geznakh en de christelijke enclave in Noord-Irak.


                    PODIUMDISCUSSIE en TENTOONSTELLING SYNAGOGE ENSCHEDE

Eind 2005 werd door het Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur (ECJGC) het initiatief genomen om rond 24 april 2006 aandacht te besteden aan de herdenking van de genocide op Assyriërs-Suryoye en Armeniërs. Een Genocide-Commissie werd daarvoor in het leven geroepen, want sinds enkele jaren betekent deze weerkerende herdenking een moment van spanning tussen groepen Armeniërs, Turken en Suryoye (ook bekend onder benamingen als Assyriërs, Arameeërs, Syrisch-Orthodoxen) die leven in Overijssel. Doel van dit evenement was om minderheden zoals de Suryoye, de Armeense en de Turkse gemeenschappen een podium te bieden om met elkaar in gesprek te komen en daardoor bruggen te bouwen tussen ‘vijandige’ minderheden binnen de Neder­landse samenleving.

De studieavond met lezingen en een forumdiscussie, waar drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken het thema genocide en meer specifiek de genocide op Armeniërs en Assyriërs-Suryoye belichtten, vond plaats op 30 mei. Tijdens de studieavond stond leren centraal: Wat kunnen de slachtoffers van de genocide op Armeniërs en Assyriërs-Suryoye leren van de wijze waarop de erkenning van de genocide op het joodse volk tot stand is gekomen?

Het was uitdrukkelijk de bedoeling om de situatie van de groepen in Oost-Nederland vanuit de verschillende perspectieven te belichten. Het ging om begrip en (h)erkenning van de verschillende posities die het gevolg zijn van de manier waarop de erfenis van de genocide wordt overgedragen op  Armeniërs, Turken, Koerden en Suryoye in Nederland.
De podiumdiscussie werd door 90 mensen bezocht.

De studieavond werd ingebed in een tentoonstelling, opgebouwd uit documentatiemateriaal dat door August Thiry en fotograaf Geert Segers is verzameld. De Belgische auteur A. Thiry heeft gepubliceerd over de positie van Suryoye in Mechelen, België. De zes weken durende expositie werd door ruim 1500 geïnteresseerden bezocht.

Dr Gershom Ratheiser - Synagoge Enschede 

Zie ook: www.synagoge-enschede.nl   Activiteiten: Tentoonstellingen