header image
Home arrow Culture & Traditions arrow Community & Customs arrow Dossier Ham Incident arrow Open Brief Onderwijs
Open Brief Mechels Onderwijs PDF Print E-mail


We brengen de open brief in de uitgebreide versie van Fonny Van Oerle -
      coördinerend directeur Scholengemeenschap KSO Regio MechelenImageHet hele onderwijsveld en de stad Mechelen zijn geschokt door de uiting van agressiviteit tegen de directie van één van onze Mechelse scholen. De directie had – in overleg met CLB en politie – de beslissing genomen om een allochtoon meisje in bescherming te nemen toen bleek dat de situatie voor haar uit de hand dreigde te lopen. Die beslissing was niet alleen professioneel wel overwogen, zij was ethisch ook de enige juiste. 

Wij betreuren de feiten, de agressie was ernstig en grensoverschrijdend. Wij kunnen in geen enkele school geweld aanvaarden: niet van de directie of de leraars, niet van de leerlingen, en niet van de ouders. Vanuit onze pedagogische taak geloven wij in dialoog: wij lossen problemen op door er over te praten en door ze samen aan te pakken. En juist die dialoog heeft hier geen kans gekregen. Elk intercultureel gesprek of contact vertrekt vanuit respect voor de integriteit van de andere persoon.

De gebeurtenis haalde de Vlaamse kranten en televisie, zij het niet altijd op een even objectieve manier. De media hebben een grote verantwoordelijkheid in het benoemen en duiden van ethische kwesties. Als er een intercultureel element meespeelt, blijkt benoemen en duiden echter veel moeilijker.

Het is via beeldvorming al te verleidelijk en al te gemakkelijk om ‘de allochtone gemeenschap’ met de vinger te wijzen. Er bestaat immers niet zoiets als ‘de allochtone gemeenschap’ en bovendien is een gemeenschap niet verantwoordelijk voor het gewelddadige gedrag van sommige van haar leden. Wij beschouwen deze actie van agressiviteit dan ook eerder als een spijtig, maar alleenstaand feit dat onze goede verstandhouding met de verschillende gemeenschappen in Mechelen niet negatief mag beïnvloeden.

Wij moeten kritisch durven nadenken over de misverstanden en ons bezinnen over de potentiële conflicten die nog zullen opduiken. Het onderwijs heeft een ethisch kader nodig, en alle participanten – ouders, leerlingen, leraren, directies – moeten dat kader kennen en respecteren. Omdat de problematiek de draagkracht van het onderwijs te boven gaat, hebben we vooral nood aan een effectieve en intense samenwerking tussen alle partners die met onderwijs, welzijn en integratie begaan zijn. De stad en de Vlaamse overheid moeten daarbij hun deel van de verantwoordelijkheid nemen.

Het is de taak van het onderwijs om alle jongeren van vandaag toekomstkansen te bieden. Dat kan via het aanreiken van een degelijke opleiding, het voorleven van waarden en normen en het aanleren van de juiste werkattitudes. Ouders moeten ervan overtuigd worden dat ook hun medewerking en verantwoordelijkheid daarbij onontbeerlijk zijn. De waarden en normen die de jongeren op school meekrijgen, kunnen een stuk afwijken van hun eigen culturele erfgoed. Dan is samenwerking nog meer nodig. Dan is geweld zeker uit den boze.

Hoe spijtig de feiten ook waren, wij willen ze aangrijpen om de dialoog tussen de gemeenschappen in een stroomversnelling te brengen. Het Mechelse onderwijsveld staat open voor elk gesprek dat helpt om onze leerlingen maximale kansen te bieden.